Pre- en postnatale kine

Bij de start van de prenatale kiné maken we een bilan op van eventuele klachten of ongemakken en worden er tips gegeven om deze zo goed mogelijk te verhelpen. Vervolgens oefenen we de perstechniek, gaan we uitgebreid in op het verloop van de arbeid en de bevalling zelf, wordt een relaxatietechniek aangeleerd om de arbeid vlotter te doorstaan, en geven we zowel theoretische als praktische informatie betreffende alle topics die gerelateerd zijn aan de zwangerschap en de bevalling. Idealiter starten we met de prenatale kiné rond 20 weken zwangerschap.

Na de bevalling starten we eveneens met het opmaken van een bilan om na te gaan of er specifieke klachten zijn die behandeling vereisen, worden ademhaling en lichaamshouding gecheckt en leren we correcte hef-en til-technieken aan om rugproblemen te voorkomen. Uiteraard ligt de focus van de postnatale oefeningen op het herstellen van de functie van de buikspieren, de bekkenbodem en de 'core stability' (stabiliteit van de kern). Het opmaken van het eerste bilan kan best rond 2 weken na de bevalling, het echte wekelijkse oefenschema start meestal vanaf 6 weken postnataal.